Anastasiya Bolkhovitinova

Legal Director,
DLA Piper’s Kyiv office